Wyroby ze stali nierdzewnej, żaroodpornej, duplex, kwasoodpornej

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Słownik wyrażeń stosowanych w Regulaminie:

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.stalesia.com jest Stalesia Sp. z o. o. przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS za numerem 000025762, NIP 6792899343, Regon 120268020, e-mail: shop@stalesia.com, tel. +48 666 859 300 zwana dalej Stalesia Sp. z o. o..
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem: www.stalesia.com
 3. Klient – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług Stalesia Sp. z o. o..
 4. Konsument – osoba zawierająca umowę z Stalesia Sp. z o. o. (dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym) w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba zawierająca umowę z Stalesia Sp. z o. o. (dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 6. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez Stalesia Sp. z o. o..
 7. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie Stalesia Sp. z o. o..
 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Towaru.
 9. Konto – osobiste konto Klienta, ułatwiające procedurę dokonywania zamówienia Towaru.
 10. Adres do doręczeń – adres, na który należy kierować korespondencję oraz przesyłki pocztowe, tj. ul. Domagały 19, 30-741 Kraków
 11. Magazyn - punkt odbioru osobistego zamówień przy ul. Pszczyńskiej 140 w Warszowicach, kod pocztowy 43-254
 12. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Kodeks cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16 , poz. 93).

Stosowanie postanowień Regulaminu

Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami Stalesia Sp. z o. o. na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Informacje podstawowe

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa jest Stalesia Sp. z o. o..
 2. Klientami Sklepu Internetowego mogą być zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.
 3. Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie Stalesia Sp. z o. o. odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Każdy Klient składający zamówienie obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  – Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej
  – minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  – oprogramowanie do otwarcia plików PDF, doc.

III. Towar i cena

 1. Stalesia Sp. z o. o. zamieszcza na stronie internetowej informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym www.stalesia.com są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Stalesia Sp. z o. o. jest płatnikiem podatku VAT.Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 3. Stalesia Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w jego ofercie, w tym do wycofania i wprowadzania nowego Towaru, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie Internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili złożenia zamówienia.
 4. Stalesia Sp. z o. o. zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na w sklepie internetowym www.stalesia.com i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.
 5. Towar Sklepu Internetowego został wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a jego sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wszelkie towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, Stalesia Sp. z o. o. ma obowiązek dostarczyć bez wad fizycznych i prawnych.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły bądź utrudniły wykonanie umowy, w tym awarie systemu, awarie narzędzia przeliczającego kurs PLN/EUR.
 8. Odcinki docinane z materiału na magazynie. Kupując kilka sztuk tego samego produktu, otrzymasz osobne odcinki, ale istnieje możliwość docięcia na dowolną długość po konsultacji. Grafika w aukcji nie przedstawia rzeczywistej powierzchni produktu. Rury i pręty są wyrobem hutniczym, wyprodukowanym zgodnie z normą EN lub ASTM, przeznaczonym do dalszej obróbki. Specyfika piły taśmowej użytej do cięcia nie gwarantuje idealnie gładkiej powierzchni miejsca cięcia. Toleranacja cięcia wynosi -0/+5mm. Wszelkie właściwości niewymienione w ofercie określa norma. Towar nieprefabrykowany - nie podlega przepisom o odstąpieniu od umowy.
 9. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego, bez względu na podstawę prawną takiej odpowiedzialności, ograniczona jest do bezpośredniej i rzeczywistej szkody.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani żadnej innej osoby za wszelkie pośrednie lub wynikowe szkody, takie jak strata finansowa lub utracony zysk, koszty przestojów, utratę produkcji lub ograniczenie możliwości produkcyjnych, jak również, za jakiekolwiek pozostałe szkody niezwiązane wprost ze zdarzeniem powodującym szkodę takie jak konieczność wypłaty odsetek lub poniesienia innych dodatkowych kosztów.
 11. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Zamówienia, z którym ta szkoda jest powiązana.
 12. Wszelkie dalej idące zobowiązania odszkodowawcze, które nie zostały wyraźnie określone w Regulaminie zostają wykluczone.

 IV. Zamówienie Towaru

 1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia, mailem na adres: shop@stalesia.com, telefoniczne pod numerem +48 666 859 300 lub poprzez formularz zapytania o produkt.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. W przypadku umów zawieranych na odległość (w Sklepie Internetowym) informacje o Towarach w Sklepie Internetowym m.in. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Na procedurę zamówienia składa się w szczególności:
  – wybór zamówionego Towaru,
  – podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy,
  – wybór formy dostawy lub odbioru osobistego,
  – wybór sposobu potwierdzenia transakcji (faktura, paragon fiskalny)
  – wybór formy płatności,
  – zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  – kliknięcie w przycisk w Sklepie Internetowym „kupuję i płacę” lub o równoznacznej treści.
  Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, itp.).
 5. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie informacja, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji i jest przetwarzane.
 6. W przypadku zamówień składanych przez Klienta drogą telefoniczną lub mailową, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Stalesia Sp. z o. o.. W przypadku składania przez Konsumenta zamówienia telefonicznie, Stalesia Sp. z o. o. potwierdzi Konsumentowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej warunki Zamówienia, w szczególności cenę, właściwości Towaru i termin realizacji. Załącznikiem do wysłanej wiadomości będzie treść niniejszego Regulaminu.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania umową na odległość Sprzedający udzieli Konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
 8. Klient ma możliwość wyboru formy dostawy spośród wyświetlonych w koszyku lub odbiór osobisty w Magazynie. Termin realizacji zamówienia (nadania towaru lub przygotowania do odbioru osobistego) wynosi do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty od kupującego.
 9. Klient może uregulować należność za zamówienie oraz dostawę za pomocą jednej z wymienionych form płatności, przy czym ostateczna dostępność określonej formy płatności zależy od waluty w której Klient dokonuje Zamówienia:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.)
  - Za pośrednictwem platform płatniczych:
  1. Przelew natychmiastowy / BLIK / Apple Pay w ramach Płatności Shoper (podmiotem świadczącym obsługę płatności jest Blue Media S.A.)
  2. Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą Przelewy24 prowadzi serwis Przelewy24, wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, adres strony internetowej www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl )
  3. Paypal
  - Przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w jednej z walut (PLN,EUR,GBP)
 10. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 11. Dostawy Towaru realizowane są na terenie kraju, za pośrednictwem kuriera. W przypadku dostawy Towaru do krajów Unii Europejskiej koszt jest powiększony o dodatkowe opłaty.
 12. Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej zawartość i stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie Kupujący ma obowiązek zażądać spisania protokołu szkody w obecności kuriera lub zażądać odnotowania przez kuriera zastrzeżeń przy odbiorze przesyłki, a następnie niezwłocznie złożyć protokół szkody zgodnie z procedurą elektroniczną stosowaną przez firmę kurierską. W razie zaniechania tych czynności reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w transporcie nie będą uwzględniane z uwagi na brak możliwości dalszego skutecznego dochodzenia roszczeń do firmy kurierskiej.


V. Zgodność towaru z umową i reklamacje

 1. Stalesia Sp. z o. o. jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili oraz z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji (brak dowodu zakupu nie uniemożliwia rozpatrzenia reklamacji).
 3. Po otrzymaniu reklamacji i reklamowanego Towaru, Stalesia Sp. z o. o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w wyżej określonym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. W przypadku zajścia konieczności przeprowadzenia ekspertyzy lub zajęcia stanowiska przez dystrybutora/producenta Towaru – Klient zostanie poinformowany, że termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie pisma pocztą. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.
 4. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach w tym dokumencie określonych.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi Towaru, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przedstawione są w Załączniku numer 1 do Regulaminu. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do Stalesia Sp. z o. o..
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Stalesia Sp. z o. o. informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – od dnia obowiązywania Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby realizacji umowy i nie będą udostępnianie innym odbiorcom. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO- od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń Klienta wynikających z zawartej umowy.
 3. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych do sprzedaży produktów. W takim przypadku Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym przypadku dane przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO- od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.
 7. Administratorem danych osobowych jest Stalesia Sp. z o. o..
 8. Stalesia Sp. z o. o. oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Stalesia Sp. z o. o. oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie prawa do sklepu internetowego www.stalesia.com, a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych w sklepie internetowym www.stalesia.com są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich oraz autora sklepu internetowego www.stalesia.com, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie internetowej. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stalesia Sp. z o. o. a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Stalesia Sp. z o. o. informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stalesia Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stalesia Sp. z o. o..
5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
6. Aktualny Regulamin jest publikowany w sklepie internetowym www.stalesia.com oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linka) zamieszczonego w sklepie internetowym www.stalesia.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
7. Regulamin może ulec zmianie, w tym przypadku o treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Stalesia Sp. z o. o. na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Stalesia Sp. z o. o. poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2018 r. i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.

Załącznik 1.
Informacje dla konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

Klienci będący konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Stalesia Sp. z o. o. – Adres do doręczeń: ul. ul. Domagały 19, 30-741 Kraków, shop@stalesia.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy do Stalesia Sp. z o. o..
Stalesia Sp. z o. o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam otrzymaną rzecz na adres do doręczeń: ul. Domagały 19, 30-741 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium