Wyroby ze stali nierdzewnej, żaroodpornej, duplex, kwasoodpornej

Zwroty i reklamacje

ZWROT

 1. Klientowi będącemu Konsumentem (tj. osoba zawierająca umowę z Stalesia Sp. z o. o. dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi Towaru.
  2. Przyjmujemy jedynie Towary nieużywane oraz nie mające żadnych uszkodzeń.
  3. Zwrotom nie podlegają towary sprzedane na indywidualne zamówienie. Indywidualność polega na zakupie Towaru ze Sklepu internetowego o innej specyfice technicznej niż podana na karcie produktu.

DOKUMENT ZWROTU
Aby dokonać zwrotu, wydrukuj plik PDF zawierający formularz zwrotu i dołącz go do paczki. Plik znajdziesz tutaj.

ZWROT PIENIĘDZY
Po dostarczeniu paczki zawierającej zwrócony towar i zaksięgowaniu go w naszym magazynie, nastąpi procedura zwrotu należności. Zwrot pieniędzy za towar jest możliwy na podstawie dowodu zakupu i potwierdzeniu jednoznacznej identyfikacji produktu i nastąpi do 14 dni roboczych na numer konta bankowego podanego przez Klienta w formularzu zwrotu.

KOSZT ZWROTU
Bezpośrednie koszty zwrotu towaru tj. koszt opakowania i odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

REKLAMACJA

 1. Stalesia Sp. z o o. jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili zakupu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili oraz z tytułu niezgodności towaru z umową.
  2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:
  pisemnie na adres: Stalesia Sp. z o. o., ul. Domagały 19, 30-741 Kraków, z adnotacją: REKLAMACJA SKLEP INTERNETOWY
  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. Ingerencja zewnętrzna w Towar (naprawy dokonywane samodzielnie lub przez inne osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji) może być powodem odmowy uwzględnienia roszczeń z tytułu zgodności towaru z umową.
  5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
  6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty nowej dostaw ponosi Stalesia Sp. z o. o..
  7. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach w tym dokumencie określonych.

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Po otrzymaniu reklamacji i reklamowanego Towaru, Stalesia Sp. z o. o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w wyżej określonym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. W przypadku zajścia konieczności przeprowadzenia ekspertyzy lub zajęcia stanowiska przez dystrybutora/producenta Towaru – Klient zostanie poinformowany, że termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie pisma pocztą. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.

 

Wszelkie niejasności wynikające z dokonanych transakcji wyjaśnia Regulamin sklepu internetowego

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium