Wyroby ze stali nierdzewnej, żaroodpornej, duplex, kwasoodpornej

ŻAROODPORNOŚĆ I ŻAROWYTRZYMAŁOŚĆ STALI
ŻAROODPORNOŚĆ I ŻAROWYTRZYMAŁOŚĆ STALI

Maszyny wykorzystywane we współczesnym przemyśle ciężkim charakteryzują się dużą odpornością na działanie wysokich temperatur. Takie właściwości zapewnia im stal żaroodporna, z której wykonane są różnego rodzaju rury bezszwowe, blachy, szyny kolejowe i tramwajowe, hollow bar, kształtki, kątowniki oraz inne elementy, stosowane w produkcji urządzeń pracujących w wysokich temperaturach, na przykład kotły czy piece przemysłowe w górnictwie, hutnictwie, transporcie, budownictwie, przemyśle samochodowym, odlewnictwie.

Żaroodporność stali zapewnia jej skład chemiczny, który cechuje się wysoką zawartością chromu oraz dodatków stopowych, takich jak: molibden, wolfram, krzem oraz aluminium. Dzięki temu stal wzmocniona jest...

czytaj całość »
PRZEMYSŁ METALURGICZNY I STALOWY W POLSCE
PRZEMYSŁ METALURGICZNY I STALOWY W POLSCE

Sektor metalurgiczny jest jedną z najważniejszych branż przemysłu przetwórczego w Polsce. Największe ośrodki produkcyjne znajdują się na terenie województwa śląskiego oraz mazowieckiego. Polskie hutnictwo na tle hutnictwa światowego przedstawia się bardzo dobrze, ponieważ jest jednym z najnowocześniejszych gałęzi tego sektora w Europie. Dzięki temu, nasz kraj znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o jakość wytwarzanej stali i ograniczenia poziomu emisji.

czytaj całość »
Metody spawania stali nierdzewnych
Metody spawania stali nierdzewnych

Wybór metody spawania zależy od składu stali nierdzewnej natomiast na jakość spoiny wpływa rodzaj wybranego topnika. Uzyskanie najlepszych rezultatów można osiągnąć dzięki wyborze odpowiedniej metody spawania uzależnionej od wielu czynników np. rodzaju przeznaczenia samego produktu. Do spawania stali nierdzewnych używa się powszechnie kilku metod.

czytaj całość »
Sposoby zabezpieczania stali nierdzewnej przed korozją
Sposoby zabezpieczania stali nierdzewnej przed korozją

Odporność stali nierdzewnej na rdzewienie jest zasługą przede wszystkim metalu stopowego, wchodzącego w skład stali nierdzewnych, jakim jest chrom (Cr). Chrom tworzy na powierzchni stali tlenek chromu. Dzięki temu przyczynia się do tego, że stal w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem nie rdzewieje. Już niewielka zawartość Cr (od 10,5%) inicjuje reakcję pasywacji powierzchni stali. Jeżeli jednak warstwa tlenku chromu ulegnie zniszczeniu w sposób mechaniczny lub chemiczny, stal traci w tym miejscu swą odporność na atak korozji. Warstwa ta odtwarza się jednak sama pod warunkiem dostępu tlenu z otoczenia.
Wyższa zawartość chromu w stali daje lepszą odporność na korozję. Odporność ta ulega dodatkowo podwyższeniu po dodaniu molibdenu.

czytaj całość »
STALE NIERDZEWNE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I BUDOWNICTWIE
STALE NIERDZEWNE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM I BUDOWNICTWIE

Również w przemyśle spożywczym swoje zastosowanie mają stale nierdzewne. Produkty te charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na różnorodne czynniki korozyjne, która jest bardzo istotna w czasie transportu żywności, jak również w jego przetwórstwie. Należy zaznaczyć, że nie istnieją jednoznaczne normy, które nakazują w tego rodzaju działalności stosować jedynie stale nierdzewne. Zastosowanie tych stali wynika głównie z długoletniego doświadczenia i pozytywnych opinii. Ogólne normy zastrzegają (nie narzucają), że materiał mający kontakt z żywnością musi spełniać pewne wymagania. Na przykład zaleca się stosowanie pojemników na produkty spożywcze, które są odporne na oddziaływanie żywności, jak również są w dobrym stanie – nie pękają, nie łuszczą się itp. Stal nierdzewna doskonale spełnia te wymagania. Ponadto nie przekazuje niepożądanych zapachów, nie wpływa na smak produktów, nie oddziałuje na kolor.

czytaj całość »
Typy i rodzaje korozji
Typy i rodzaje korozji

Korozja jest to oddziaływanie fizykochemiczne między metalem i środowiskiem. Wynikiem tego oddziaływania są zmiany we własnościach metalu (np. stali nierdzewnej), które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia funkcji metalu, środowiska lub układu technicznego, którego są elementami. Najczęściej zjawiska korozyjne klasyfikuje się według mechanizmów, typów zniszczeń korozyjnych, środowiska i występowania w danej gałęzi przemysłu.
Korozja jest naturalnym wrogiem metali. Zwykła stal węglowa reaguje z tlenem w powietrzu, co powoduje...

czytaj całość »
BLACHY DUPLEX, SUPER DUPLEX, STAL DUPLEX
BLACHY DUPLEX, SUPER DUPLEX, STAL DUPLEX

Stal duplex posiada wysokie parametry mechaniczne. Wykazuje się przede wszystkim dużą odpornością na korozję ogólną, międzykrystaliczną, korozję naprężeniową oraz korozję wżerową. Zachowuje bardzo dobrą odporność na korozyjne pękanie, wycieranie i erozję. Stal duplex jest magnetyczna, charakteryzuje się dobrą spawalnością i obrabialnością mechaniczną, a także niską rozszerzalnością cieplną. Nie utwardza się w wyniku obróbki cieplnej.

Stal duplex znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach – w przemyśle chemicznym, konstrukcyjnym, medycznym. Używana jest między innymi w produkcji urządzeń ciśnieniowych, w przemyśle spożywczym do budowy zbiorników magazynowych, w przetwórstwie celulozy. Wykorzystuje się ją w tworzeniu dużych...

czytaj całość »
STALE SPECJALNE: HASTELLOY, INCONEL, MONEL
STALE SPECJALNE: HASTELLOY, INCONEL, MONEL

Stal hastelloy to nazwa handlowa serii stopów niklowych, które zostały opracowane przez firmę Haynes International Inc. w latach 30. XX wieku. Pierwotnie zostały one zaprojektowane jako materiały o wysokiej wytrzymałości na korozję do zastosowań przemysłowych, takich jak produkcja kwasów i alkaliów.

Nazwa "Inconel" pochodzi od dwóch słów - "inconel" i "alloy". "Inconel" to połączenie słów "inconvenient" (niewygodny) i "nickel" (nikiel), a "alloy" oznacza stop. Nazwa ta została nadana przez International Nickel Company (INCO) podczas pracy nad rozwojem nowego stopu w latach 40. XX wieku.

Historia stali Incoloy sięga lat 30. XX wieku, kiedy to firma Special Metals Corporation rozpoczęła prace badawcze nad stopami niklu o zwiększonej odporności na korozję. W 1938 roku powstała pierwsza wersja Incoloy, a w latach 50. rozpoczęto produkcję seryjną.

czytaj całość »
STAL MARTENZYTYCZNA
STAL MARTENZYTYCZNA

Martenzytyczna stal nierdzewna nie jest tak odporna na korozję jak opisane wcześniej stale austenityczne i ferrytyczne, ale posiada za to wyjątkowo wysokie własności wytrzymałościowe i wysoką odporność na ścieranie. Zawartość chromu w stali wynosi od 11,5 do 17,5%. Charakteryzuje się również stosunkowo wysoką zawartością węgla (od 0,08 do 0,5%), który nadaje właściwości hartujące i podwyższa poziom twardości, ale także czyni materiał w pewnym stopniu kruchym. Martenzytyczne stale nierdzewne są...

czytaj całość »
STALE NIERDZEWNE, A KOROZJA MIĘDZYKRYSTALICZNA
STALE NIERDZEWNE, A KOROZJA MIĘDZYKRYSTALICZNA

Gatunkiem określanym (według normy europejskiej) jako EN 1.4571 jest nierdzewna stal typu 316Ti. Można ją nazwać podstawowym gatunkiem stali typu 316 (1.4401) ze stabilizującym dodatkiem. Tym dodatkiem jest tytan. Rola tytanu w tej stali jest zasadnicza. Ma on szczególne znaczenie w procesie podgrzewania produktu do temperatury maksymalnej 815°C. Po zastosowaniu dodatku tytanu zmniejsza się ryzyko pojawienia się korozji międzykrystalicznej. Tytan wraz z węglem kreuje odpowiednie węgliki, które uniemożliwiają tworzenie się węglików chromu. Dzięki temu stężenie chromu znajduje się na stałym poziomie – przez co zjawisko międzykrystalicznej korozji nie występuje.

Co to jest korozja międzykrystaliczna?

czytaj całość »
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA STALI ODPORNYCH NA KOROZJĘ
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA STALI ODPORNYCH NA KOROZJĘ

Główną różnicą pomiędzy stalami żaroodpornymi a nierdzewnymi jest ich przeznaczenie. Podstawową cechą eksploatacyjną stali nierdzewnych jest odporność korozyjna. Zastosowanie tego rodzaju stali może odbywać się zarówno w warunkach pokojowych, jak również w środowisku temperatur znacznie ujemnych, aż do temperatury ok. 500°C. Warunki takie dyktują zadania na wysoką odporność korozyjną materiałów. Własności mechaniczne mają w tej kwestii znaczenie mniejsze znaczenie. W przeszłości dokonywano podziału stali na stale nierdzewne oraz stale kwasoodporne. Aktualnie pod mianem nierdzewne rozumie się wszelkie stale, które wykazują korozyjną odporność, a zarazem nie są stalami żarowytrzymałymi (żaroodpornymi).
W przypadku stali żaroodpornych podstawową cechą materiału jest znaczna odporność korozyjna...

czytaj całość »
ELEKTROPOLEROWANIE CZY SZLIFOWANIE?
ELEKTROPOLEROWANIE CZY SZLIFOWANIE?
Elektropolerowanie należy do jednych z najbardziej złożonych technik elektrochemicznej obróbki stali. Głównym celem zastosowania takiego procesu jest uzyskanie wygładzonej powierzchni utworzonej z produktów reakcji.

Szlifowanie, w odróżnieniu od elektropolerowania, jest procesem wykończenia powierzchni przy udziale ściernych narzędzi w wyniku którego uzyskuje się niską chropowatość. Kolejnym rodzajem obróbki jest polerowanie. Ma ono za zadanie usunięcie z powierzchni obrabianego przedmiotu pozostałej po szlifowaniu chropowatej warstewki. Proces polerowania jest niezwykle pracochłonny, dlatego stosuje się go jedynie w sytuacjach gdzie wymagana jest bardzo niska chropowatość powierzchni produktu końcowego.

czytaj całość »
STAL FERRYTYCZNA
STAL FERRYTYCZNA

Stale nierdzewne o strukturze ferrytycznej  posiadają dobre własności mechaniczne. Są materiałem o wysokiej granicy plastyczności, łatwiejszym do cięcia i obróbki, posiadają dobrą przewodność cieplną, wykazują większą niż stale austenityczne odporność na korozję naprężeniową wywoływaną chlorkami.  Podstawową własnością tej stali jest również magnetyczność.  Stal ferrytyczną wyróżnia brak niklu w składzie chemicznym. Zawiera natomiast minimum 10,5% chromu. Innymi pierwiastkami wchodzącymi w skład stopu są molibden, aluminium i tytan. Stale ferrytyczne przy stabilizacji niobem wykazują wysoką odporność na odkształcanie się.

czytaj całość »
RURY- PODSTAWOWE INFORMACJE
RURY- PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawowa informacja o rurach nierdzewnych, podziałach na kategorię i na sposoby wykorzystania.

Rury stalowe są nieodłącznym elementem wielu dziedzin przemysłu i budownictwa, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale również bezpieczeństwo i efektywność procesów. Ich różnorodność i wszechstronność sprawiają, że są niezastąpionym komponentem w wielu zaawansowanych technologiach i projektach inżynierskich.

czytaj całość »
Zalety stosowania stali nierdzewnej w przemyśle spożywczym
Zalety stosowania stali nierdzewnej w przemyśle spożywczym

Choć dziś stal nierdzewna stosowana jest niemal we wszystkich gałęziach polskiego, europejskiego, a nawet światowego przemysłu - to jest to stosunkowo jeden z najmłodszych masowo stosowanych materiałów. Został on opatentowany około 110 lat temu przez niemieckich inżynierów. Swoje pierwsze zastosowanie znalazł właśnie w przemyśle spożywczym - anglik Harry Brearley, twórca określenia "stal nierdzewna" po odkryciu, że nie rdzewieje ona w kontakcie z octem i sokiem z cytryny, postanowił przekonać do pomysłu producenta noży R. F. Mosleya.

W ciągu kolejnych dekad światowi inżynierowie znaleźli dla stali wiele innych zastosowań, jednak nadal jest to materiał stosowany powszechnie w przemyśle spożywczym. Na czym polega fenomen tego materiału?

czytaj całość »
Jak czyścić i konserwować stal nierdzewną?
Jak czyścić i konserwować stal nierdzewną?

Stal nierdzewna to materiał, który towarzyszy nam niemal każdego dnia. Wykonuje się z niej sztućce, naczynia, obudowy urządzeń AGD, a także armaturę, akcesoria łazienkowe czy zlewozmywaki. Ze względu na swój uniwersalny charakter, stal jest powszechnie wykorzystywana w różnych dziedzinach gospodarki, dlatego zarówno zapotrzebowanie, jak i produkcja elementów stalowych z każdym rokiem rośnie.

 

Jeśli chodzi o antykorozyjne właściwości stali nierdzewnej - nie wymaga ona regularnej i kosztownej konserwacji. Jeśli chcemy cieszyć się jednak lśniącym połyskiem przez lata - warto nauczyć się odpowiednio dbać o stalowe powierzchnie. Jak to zrobić?

czytaj całość »
Stale Nierdzewne
Stale Nierdzewne

Stal nierdzewna jest jednym z najbardziej proekologicznych rozwiązań. Znaczącą zaletą jest możliwość ponownego stosowania stali nierdzewnej. Materiał jest w 100% odnawialny i w całości podlega recyklingowi. W procesie nie pozostają zbędne odpady, zatem powtórne wykorzystanie stali odbywa się bez jakiejkolwiek degradacji środowiska, w przeciwieństwie do zwykłej stali. Elementy ze stali nierdzewnej trafiające na rynek powstają w około 60% z odzyskanych powtórnie materiałów.

czytaj całość »
PIERWIASTKI STOPOWE W STALI
PIERWIASTKI STOPOWE W STALI

Pierwiastki stopowe wprowadzane są nie tylko, żeby nadać stali określone właściwości, ale również dla zwiększenia hartowności, ułatwienia obróbki cieplnej, zwiększenia odporności na korozję i zużycie oraz podwyższenia własności fizycznych, fizykochemicznych, technologicznych oraz mechanicznych. Każdy z dodatków w inny sposób zmienia właściwości stali. Nie wszystkie jednak mogą wpłynąć na nią korzystnie, dlatego rozróżnia się domieszki pożyteczne i szkodliwe.

czytaj całość »
Stal nierdzewna w budownictwie i architekturze
Stal nierdzewna w budownictwie i architekturze

Stal nierdzewna od lat jest powszechnie stosowana w światowym przemyśle. Choć od jej wynalezienia i opatentowania upłynęło zaledwie nieco ponad sto lat, dziś jest to jeden z największych sprzymierzeńców branży spożywczej, chemicznej czy budowlanej. To właśnie w tym ostatnim sektorze zapotrzebowanie na elementy stalowe znacznie wzrosło w ostatnim dwudziestoleciu. Skąd się bierze tak duża popularność stali nierdzewnej w budownictwie i architekturze?

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium