stalesia facebook stalesia goolge plus

tel.: +48 (12) 260 10 65
dział handlowy numery wewnętrzne:
103, 106, 107, 114, 115, 123
email: info@stalesia.com

Oferta

Najnowsze artykuły

Wyślij zapytanie


Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości

Trójniki

Co to jest trójnik nierdzewny?

Trójnik nierdzewny to rodzaj kształtki rurowej, która jest wykorzystywana przy pracach kanalizacyjnych i wodociągowych. Konieczność przeprowadzenia instalacji rurociągowych w różnych płaszczyznach wiąże się z tym, że należy zastosować armaturę umożliwiającą zmianę biegu rurociągu. To właśnie trójnik nierdzewny umożliwia wykonanie odgałęzienia bocznego sieci.

W instalacjach elementy wykonane ze stali czarnej, ocynku, czy mosiądzu łączy się gwintami. Na rynku występują trójniki z gwintami zewnętrznymi, wewnętrznymi i ich kombinacje.

Rodzaje trójników nierdzewnych

W ofercie naszej firmy prezentujemy różne rodzaje trójników wg norm niemieckich (DIN), amerykańskich (ANSI) oraz europejskich (EN) przeznaczonych do zabudowy na nitkach rurociągowych:
- trójniki nierdzewne wg EN10253
- trójniki nierdzewne wg DIN2615
- trójniki nierdzewne wg ANSI B16.9

Trójniki wg EN10253

trojkanik_en1

DNDTDN1D1T1FG
1521,321521,322525
2026,92,32026,92,32929
  2,31521,322929
2533,72,62533,72,63838
  2,62026,92,33838
  2,61521,323838
3242,42,63242,42,64848
  2,62533,72,64848
  2,62026,92,34848
  2,61521,324848
4048,32,64048,32,65757
  2,63242,42,65757
  2,62533,72,65757
  2,62026,92,35757
  2,61521,325757
5060,32,95060,32,96464
  2,94048,32,66460
  2,93242,42,66457
  2,92533,72,66451
  2,92026,92,36444
6576,12,96576,12,97676
  2,95060,32,97670
  2,94048,32,67667
  2,93242,42,67664
  2,92533,72,67657
8088,93,28088,93,28686
  3,26576,12,98683
  3,25060,32,98676
  3,24048,32,68673
  3,23242,42,68670
100114,33,6100114,33,6105105
  3,68088,93,210598
  3,66576,12,910595
  3,65060,32,910589
  3,64048,32,610586
125139,74125139,74124124
  4100114,33,6124117
  48088,93,2124111
  46576,12,9124108
  45060,32,9124105
150168,34,5150168,34,5143143
  4,5125139,74143137
  4,5100114,33,6143130
  4,58088,93,2143124
  4,56576,12,9143121
200219,16,3200219,16,3178178
  6,3150168,34,5178168
  6,3125139,74178162
  6,3100114,33,6178156
2502736,32502736,3216216
  6,3200219,16,3216203
  6,3150168,34,5216194
  6,3125139,74216191
  6,3100114,33,6216184
300323,97,1300323,97,1254254
  7,12502736,3254241
  7,1200219,16,3254229
  7,1150168,34,5254219

Trójniki wg DIN2615

 

trojkanik_en1

 

  WDR 3WDR 4WDR 5  WDR 3WDR 4WDR 5  
DN1d1s1s1s1DN2d2s2s2s2ab
1521.32.03.24.01521.32.03.24.02525
     1017.21.82.9-2525
2026.92.33.24.02026.92.33.24.02929
     1521.32.03.24.02929
     1017.21.82.9-2929
2533.72.63.24.02533.72.63.24.03838
     2026.92.33.24.03838
     1521.32.03.24.03838
3242.42.63.64.03242.42.63.64.04848
     2533.72.63.24.04848
     2026.92.33.24.04848
     1521.32.03.24.04848
4048.32.64.05.04048.32.64.05.05757
     3242.42.63.64.05757
     2533.72.63.24.05757
     2026.92.33.24.05757
5060.32.94.55.65060.32.94.55.66464
     4048.32.64.05.06460
     3242.42.63.64.06457
     2533.72.63.24.06451
     2026.92.33.24.06444
6576.12.95.07.16576.12.95.07.17676
     5060.32.94.55.67670
            

nagrody stalesia